Cookie och sekretesspolicy

Cookies
På vår hemsida använder vi cookies för att ge dig som besökare på vår hemsida ett så enkelt och bra besök som möjligt. En cookie är en liten textfil med information som din webbläsare sparar. Genom cookies kan exempelvis varorna i din kundkorg förknippas till dig och du kan slippa göra vissa val på vår hemsida varje gång du besöker den. Detta för att kunna mäta ditt beteende på hemsidan och visa dig annonser baserat på ditt besöksbeteende. Ingen personlig information lagras.

Vill du radera tidigare lagrade cookies gör du det i din webbläsare.

Utöver de uppgifter som du lämnat själv till oss och de uppgifter vi tar del av genom dina användandet av våra tjänster. Vi köper inga register.

Hur länge sparar vi uppgifter om dig?
Vi sparar dina uppgifter så länge det finns behov för att kunna uppfylla de ändamål vi samlade in uppgifterna för, till dess att samtycke återkallats och/eller så länge vi är skyldiga enligt nuvarande lagstiftning. Vi jobbar aktivt med att rensa våra register och vi sparar inte mer uppgifter om dig än nödvändigt. Vi lagrar inte heller några känsliga uppgifter om dig.

Vilka delar vi din information med?
Vi säljer inte våra register till tredje part.

Dina rättigheter
Du har alltid rätt att begära tillgång till vilka uppgifter vi lagar om dig genom ett registerutdrag. Då får du ut all information vi har tillgång till om dig. Du har också rätt att komplettera dina uppgifter och/eller få en rättelse av dina uppgifter, om de vi lagrar om dig är felaktiga.

Du har rätt att när som helst radera alla personuppgifter som behandlas av MC-TECH DK, undantaget följande situationer:

  • du har ett pågående ärende med vår kundtjänst
  • det hindrar oss att uppfylla våra skyldigheter mot gällande lagstiftning
  • du misstänks för att ha, eller har, missbrukat våra tjänster under de senaste 4 åren
  • om du har gjort inköp sparar vi dina personuppgifter i anslutning till transaktionen i bokföringssyfte

Rätt till dataportabilitet.
Du som har lämnat samtycke till oss att behandla dina uppgifter kan ha rätt att använda de uppgifter du själv lämnat på annat håll. Vår skyldighet är då att underlätta denna överflyttning, förutsatt att teknisk möjlighet finns och kan ske automatiserad.

Så här går du tillväga om du tillväga om du vill ha ut, ändra eller radera dina uppgifter.
För att få dina uppgifter ändrade eller raderade behöver vi identifiera dig. Du måste därför antingen maila in med den mailadress, eller ringa in med det telefonnummer som är kopplat till dina uppgifter.

Var lagrar vi dina uppgifter?
På MC-TECH DK strävar vi alltid efter att dina uppgifter ska behandlas inom EU/EES. Våra egna datasystem finns inom detta område.

Skyddet av dina uppgifter.
Vi vill att du ska känna dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter. Vi skyddar därför uppgifterna genom att begränsa åtkomsten av personuppgifterna till behörig personal. Uppgifterna skyddas också via brandväggar.

Kontaktuppgifter
Alla frågor rörande personuppgifter ställs lättast på mail till vår kundtjänst på mctech@mctech.dk

Udgiver
Websitet ejes af:
MC-TECH DK Aps
Degnebakken 6
4050 Skibby
Telefon: +45 47 52 89 66
E-mail: mctech@mctech.dk